18 lutego 2015

Poetka u nas była!

29 stycznia 2015 roku biblioteka Zespołu Szkół w Chwaliszewie gościła wrocławską poetkę, autorkę trzech tomików wierszy dla dzieci panią Katarzynę Georgiou. W warsztatach literacko-plastycznych pt. "Strefa Bałaganu" wzięły udział dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Autorka przedstawiła dzieciom proces powstawania książki, zaprezentowała swój najnowszy zbiór wierszy i opowiadań ilustrowanych dziecięcą sztuką i fotografiami konstruktorskimi. Uczestnicy spotkania chętnie zadawali swemu gościowi pytania dotyczące pracy pisarza.
Po części literackiej odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie konstruowali różne  rzeźby z drewna oraz materiałów tapicerskich. Katarzyna Georgiou spośród wszystkich prac wybrała te, które ją zainspirowały do napisania kolejnych wierszy. A były to prace chłopców z klasy II - Marcina, Michała i Tobiasza oraz prace uczniów klasy III.

GOSPODARSTWO RECYCLINGOWE

Z kawałków pociętych drewienek stolarskich
powstała zagroda wiejsko-gospodarska.
Gromada twórczych smyków do pracy się wzięła
i tak w Chwaliszewie dokonała dzieła!

Zagroda rosła sama… Jak to powiadają,
łącznie z karmnikami, domem i altaną.
W szale tworzenia piękniały te budynki,
materiał z recyklingu zdobił nowe tynki.

Kreatywna dziatwa wręcz się prześcigała
by dodać splendoru wynikom swych działań.
Co jednemu wadzi jak śmieć uprzykrzony,
dla innego skarbem w potrzebie wyśnionym.

Tak więc odkładajmy rzeczy zbędne, stare,
by dać im drugie życie. Szansę na zmianę…
Toć to sama frajda zrobić coś z „niczego” –
móc się genialnością chwalić przed kolegą.


© Katarzyna Georgiou
Wiersz dla dzieci z klasy III ze Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie – po warsztatach literacko plastycznych w dniu 29 stycznia 2015.

Relację ze spotkania nadesłała pani Ilona Jamry
nauczyciel bibliotekarz SP w Chwaliszewie