REGULAMIN

Zasady publikowania materiałów
na stronie "Biblioteki Szkolne Online"

 1. Strona "Biblioteki Szkolne Online" nie jest stroną komercyjną, ma charakter informacyjno - promujący i dotyczy szeroko pojętej tematyki bibliotek szkolnych, a także dziedzin z nimi związanych. Strona prowadzona jest również na Facebooku.
 2. Strona prowadzona jest społecznie przez Zespół Redakcyjny, złożony z nauczycieli bibliotekarzy.
 3. Wszelkie materiały prosimy nadsyłać pod adresem: biblioteki-szkolne@wp.pl
 4. Osoba nadsyłająca materiały podaje swoje dane osobowe oraz dane szkoły, w której pracuje, na zasadzie dobrowolności. Dane te będą wykorzystywane przez Zespół Redakcyjny wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem strony, o których mowa w pkt 1.
 5. Nadesłanie materiałów jest jednoznaczne ze zgodą na ich publikację na stronie "Biblioteki Szkolne Online" oraz na odpowiedniku strony na Facebooku.
 6. Zdjęcia i filmy należy przesyłać tylko jako załącznik do wiadomości e-mail (materiały te wklejone w tekst, nie zostaną wykorzystane z przyczyn technicznych). Liczba zdjęć w ramach jednej relacji nie może przekraczać 10, liczba filmów 1.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów, wyboru materiałów zdjęciowych i zmiany tytułów.
 8. Osoba nadsyłająca materiały zobowiązana jest podać źródło, z którego dane materiały pochodzą oraz ich autorstwo. Jednocześnie zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do wizerunku i prawa autorskie osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszyła.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez osoby nadsyłające materiały.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do publikacji materiałów w ustalonym przez nas czasie i kolejności.
 11. Osoby nadsyłające materiały do publikacji na stronie "Biblioteki Szkolne Online" oraz na odpowiedniku strony na Facebooku oświadczają, że w pełni akceptują niniejsze zasady.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w treści zasad publikowania materiałów. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po ich opublikowaniu na stronie Biblioteki Szkolne Online.
W razie pytań, prosimy o kontakt
biblioteki-szkolne@wp.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY "BIBLIOTEKI SZKOLNE ONLINE"