15 października 2015

Zaproszenie

Szkoły podstawowe z województwa śląskiego zapraszamy do udziału w VIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Ulubiona postać z utworów ... Kornela Makuszyńskiego" organizowanym przez nauczycielkę bibliotekarkę ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach - panią Grażynę Stawiarz.

Regulamin konkursu poniżej, a wcześniej kilka wspomnień z zeszłorocznej edycji:

Regulamin:
  •  konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej,
  •  prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I – III
klasy IV - VI
  • każdy uczestnik może przekazać na konkurs jedną pracę z opisem z tyłu pracy zawierającej następujące dane: imię i nazwisko autora pracy; klasę; nazwę szkoły; numer telefonu szkoły lub adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko nauczyciela,
  • prace należy wykonać na kartce A-4 lub A-3 techniką origami płaskie z koła lub origami płaskie z kwadratu,
  • prace należy dostarczyć na adres organizatora do 27 listopada 2015 r.
  • zwycięzcom zostaną przyznane nagrody rzeczowe,
  • rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 36 w Tychach. Twórców nagrodzonych prac poinformujemy telefonicznie lub pocztą elektroniczną o przyznaniu nagrody,
  • dostarczone prace zostaną wyeksponowane na wystawie i nie będą zwracane wykonawcom,
  • udział ucznia w konkursie oznacza zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka w celach związanych z konkursem.
  • Przesłanie pracy na konkurs oznacza zrzeczenie się praw autorskich do pracy na rzecz organizatorów i zgodę na jej publiczną prezentację. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich publikowania.

Dodatkowych informacji udziela:
nauczyciel bibliotekarz  Grażyna Stawiarz    biblsp36tychy@onet.eu