6 listopada 2015

Na tropach biblioteki


I  kolejna relacja z obchodów Międzynarodowego Miesiąca Szkolnych Bibliotek. Dzisiaj zaglądamy do Łukowa.
W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka
IV Liceum Ogólnokształcącego i Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie zorganizowała grę pod hasłem „Na tropach biblioteki”. Celem imprezy było wzbogacenie wiedzy o zasobach biblioteki i promocja jej zbiorów, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i współpracy w grupie oraz doskonalenie techniki selektywnego czytania i spostrzegawczości.


Uczestnicy gry zostali podzieleni na drużyny. Ich zadaniem było pokonanie wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie, zgodnie z kolejnością określoną numeracją zadań. Zadania - w postaci krzyżówki, rebusu, puzzli itp. - zostały ukryte na terenie budynku szkoły na oznakowanych, kolorowych kartkach. W wyniku losowania każda drużyna otrzymała swój kolor. Poprawne rozwiązanie poszczególnych zadań umożliwiło znalezienie kolejnych miejsc, gdzie czekały na uczniów następne zagadki. W grze zwyciężyła drużyna, która jako pierwsza rozwiązała wszystkie zadania i dotarła z nimi do biblioteki.

Akcja odbyła się w dwóch turach, oddzielnie dla obu szkół. Dostarczyła wielu pozytywnych emocji związanych z możliwością wykazania się wiedzą o bibliotece szkolnej, była sprawdzianem szybkości i efektywności pracy zespołowej. Gra okazała się również świetnym sposobem na zacieśnienie relacji użytkowników z biblioteką.
Dziękujemy paniom Renacie Kożuch-Sierociuk i Annie Wiąckiewicz