2 czerwca 2016

Spotkanie autorskie w Łukowie

W bibliotece IV Liceum Ogólnokształcącego i Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie odbyło się spotkanie autorskie z dziennikarką i pisarką p. Mariolą Zaczyńską. Oto relacja ze spotkania:
17 maja 2016 r. młodzież rozmawiała z pisarką na temat książek jej autorstwa: „Jak to robią twardzielki …”, „Gonić króliczka”, „Szkodliwy pakiet cnót” oraz „Kobieta z Impetem”. Pani Mariola Zaczyńska barwnie opowiedziała o swoich pasjach i inspiracjach pisarskich.
Podczas spotkania poruszono zagadnienie prototypów postaci i miejsc przedstawionych w powieściach, nawiązań do Siedlec – miasta z którego pochodzi autorka, jej najbliższych planów wydawniczych oraz preferencji czytelniczych. Zadając pytania, uczniowie zwrócili uwagę na bogate doświadczenie zawodowe zaproszonego gościa, „filmowość” omawianych książek oraz obecny w nich motyw egzotycznych zwierząt.W drugiej części spotkania pisarka zachęcała młodzież do rozwijania swoich zainteresowań twórczych. Przybliżyła tajniki warsztatu pisarskiego oraz udzieliła porad dotyczących współpracy z wydawnictwami. Niezapomnianym momentem było podpisanie przez autorkę jej najnowszej książki, znajdującej się w księgozbiorze biblioteki, jak również wykonanie wspólnych zdjęć. Uczniowie mieli już okazję zetknąć się z twórczością M. Zaczyńskiej podczas jednego ze spotkań odbywającej się cyklicznie „Kawiarenki Literackiej”, którego owocem było przygotowanie pytań do autorki.

Relację nadesłały do nas panie:
Sylwia Gajda, Renata Kożuch - Sierociuk, Anna Wiąckiewicz
Dziękujemy!