1 czerwca 2016

Spotkanie autorskie z Jakubem Ćwiekiem

Jakub Ćwiek to twórca literatury fantastycznej. "Chłopcy", "Kłamca" czy "Dreszcz" to tytuły najpopularniejszych jego książek. Zapraszamy na relację ze spotkania z autorem w ZSP CKU w Przygodzicach, którą nadesłała do nas p. Justyna Ligocka...

Biblioteka szkolna w ZSP CKU w Przygodzicach zaprosiła p. Jakuba Ćwieka na spotkanie autorskie w ramach rozwijania czytelnictwa w szkole. Książki tego autora są jednymi z poczytniejszych w przygodzickiej szkole. Ćwiek przybliżył uczniom literaturę fantastyczną i jej gatunki. Pisarz zachęcał młodzież do czytania książek i poszerzania swoich horyzontów myślowych.

Spotkanie zaowocowało wieloma pytaniami dotyczącymi twórczości autora, na które oczywiście uczniowie uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Pani Justyna Ligocka - bibliotekarz ZSP CKU - ma nadzieję na dłuższą współpracę z tym autorem, która zaowocuje kolejnym spotkaniem w niedalekiej przyszłości.

Dziękujemy za relację!