17 czerwca 2016

Święto Szkoły w Opatówku

Piękna, przeprowadzona z rozmachem impreza, miała miejsce w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku. O tym, jak w obchody Święta Szkoły wpleść wątki literackie, przeczytamy w relacji pani Anny Nowackiej.
W piątkowe przedpołudnie, 13 maja br., w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku społeczność szkolna obchodziła Święto Szkoły. W tym roku dzień ten upłynął pod hasłem „W świecie bohaterów literackich”. Uczniowie z poszczególnych klas, pod opieką wychowawców i swoich polonistów we współpracy z bibliotekarzem szkolnym, przygotowali przeróżne prezentacje, scenografie, plakaty, scenki, stroje na temat wcześniej wylosowanych utworów literackich z kanonu lektur gimnazjalnych. Każdy zespół wzorowo wywiązał się z zadania, zaskakując niejednokrotnie pomysłowością i oryginalnością. Sale lekcyjne zamieniły się między innymi w zamki, lasy, brzeg morza, kaplicę cmentarną, przestrzeń kosmiczną i wypełniły się rycerzami, starożytnymi Rzymianami, wróżkami, mieszkańcami różnych planet, miast, państw. Na korytarzach szkolnych można było podziwiać uczniowskie prace plastyczne - własnoręcznie wykonane okładki lektur. Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom utworów literackich oraz ich bohaterów (zwłaszcza lektur szkolnych) w atrakcyjnej formie, ale także wyraźne zachęcenie ich do czytania książek.


Główną atrakcją tego dnia było przedstawienie pt. „W świecie bohaterów literackich” przygotowane przez nauczycielki języka polskiego oraz nauczycielkę muzyki (zarazem bibliotekarza), brawurowo zagrane przez uczniów gimnazjum. Na scenie pojawiło się wiele postaci ze świata literatury, które dostąpiły zaszczytu udziału w obiedzie czwartkowym wyprawionym przez samego króla Stanisława Augusta. Nad uroczystością czuwali osobiście patroni szkoły: Agaton i Stefan Gillerowie, którzy zza chmur przyglądali się występom, komentując je raz po raz. Młodzi artyści zebrali gromkie brawa, a w kierunku organizatorów tej uroczystości popłynęło wiele słów uznania.

Gimnazjaliści i nauczyciele włożyli dużo pracy w przygotowanie się do Święta Szkoły. Efekt był naprawdę imponujący, o czym mogli przekonać się zaproszeni goście, ale także uczniowie i nauczyciele sąsiedniej szkoły podstawowej oraz dzieci z najstarszych grup przedszkolnych z wychowawcami.
W szkole było gwarno radośnie i kolorowo, co zapewne pozwoli ten dzień na długo zachować w pamięci. Tegoroczne obchody Święta Szkoły z pewnością należy zaliczyć do wyjątkowo udanych.
Podobny przebieg miało spotkanie uczniów ze swoimi rodzicami, zorganizowane z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
  • Przedstawienie pt. „W świecie bohaterów literackich”
  • Część liryczno – muzyczna
  • Spotkanie przy kawie i cieście
Każdy z przybyłych gości otrzymał na pamiątkę zakładkę do książki, która zawierała sentencję o książce, literaturze lub o czytelnictwie. Zakładki przygotowały uczennice wchodzące w skład szkolnego aktywu bibliotecznego.