30 września 2016

Ostrowite czyta "Quo vadis"

Relacją z Narodowego Czytania "Quo vadis" debiutuje u nas nowa biblioteka. Witamy zaczytanych gimnazjalistów z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem!
15 września w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem odbyło się Narodowe Czytanie powieści pt. „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Uroczystość ta była okazją do przypomnienia sobie życiorysu i twórczości pisarza. Uczniowie przygotowali inscenizację o dziejach jego życia i dokonaniach literackich. W krótkiej prezentacji multimedialnej przybliżyli zagadnienia przedstawione w powieści pt. Quo vadis”. Wspominając twórczość Sienkiewicza wcielili się w bohaterów z jego książek.


W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście- Wójt Gminy -p. Henryk Tylman, Skarbnik Gminy- Elżbieta Paulińska oraz Maria Karpińska, którzy włączyli się do akcji czytania. Towarzyszyli im uczniowie oraz nauczyciele. Podczas popołudniowego spotkania do wspólnego czytania przyłączyli się także rodzice. Ponadto zorganizowano spotkanie dla rodziców, którego tematem było zagadnienie związane z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży. Prelekcję na powyższy temat wygłosiła pani Anna Chudzińska z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy. Organizacja akcji Narodowego Czytania to jedno z pierwszych działań w ramach realizacji projektu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Projekt ten Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków realizować będzie przez rok szkolny 2016/2017.
Relację przysłała do nas pani Dorota Bryska