5 października 2016

XVI Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Brzegu Dolnym

Relację z Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania nadesłała do nas pani Zofia Kuczyńska z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym. Zapraszamy:

W XVI Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania wzięły udział klasy: I C, II C, III C, III B i III A. 29 września 2016 r. czytaliśmy książkę Joanny Papuzińskiej wydaną w wersji polsko-angielskiej pt. „Agnieszka opowiada bajkę”. W ramach lekcji języka angielskiego pani Danuta Grygonis koordynowała czytanie młodzieży po angielsku. Uczniowie po przeczytaniu fragmentu tekstu w języku angielskim starali się wcielić w rolę tłumacza, by na końcu skonfrontować własne tłumaczenia z wersją Mateusza Lisa, tłumacza głośno czytanej książki.Jak zauważyli uczniowie tłumaczenie wymaga nie tylko rozumienia tekstu, ale również sprawnego wyrażania jego treści w języku, na który ma być tłumaczony.
Czytanie ze zrozumieniem jest ważną praktyczną umiejętnością, która przynosi uczniom dużo satysfakcji, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy, utrwalenie leksyki i poznanie nowego słownictwa oraz stwarza możliwość bycia samodzielnym w nowych sytuacjach językowych. Głośne czytanie poprawia wymowę i intonację oraz płynność i tempo czytania.
Zajęcia przeprowadzone zostały w czytelni szkolnej, gdzie przy mównicy uczniowie czytali po angielsku i po polsku. Teksty czytane po angielsku oceniała pani Danuta Grygonis, a w języku polskim Zofia Kuczyńska.
Głównym założeniem zorganizowania w szkole Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania jest organizowanie kampanii na rzecz przeciwdziałania spadkowi poziomu czytelnictwa, oraz promowanie nawyku czytania w dobie rozwoju techniki komputerowej, telewizji i filmu. Projekt ma też na celu podniesienie motywacji uczniów do nauki języków obcych.
Dziękujemy!