12 grudnia 2016

Barbórka w Chorzowie


A oto relacja z uroczystych obchodów Dnia Górnika w Zespole Szkół Sportowych w Chorzowie.
Dzień Górnika zwany inaczej Barbórką, to jedno z najważniejszych świąt na Śląsku. Z tej okazji uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej uczestniczyli w obchodach „Barbórki” zorganizowanej przez bibliotekę szkolną Zespołu Szkół Sportowych nr 1
w Chorzowie.

Dzieci miały okazję posłuchania opowieści w gwarze śląskiej o trudnej pracy górnika, poznały historię i zastosowanie węgla oraz legendę o Skarbniku.
W trakcie uroczystości wystąpiła szkolna grupa tańca ludowego „Klimzowianki”, chórek szkolny, gimnazjalistki odczytały legendę o duchu kopalni, a dzieci pięknie recytowały wierszyki o górnikach.


Jeszcze przed Barbórką, poproszono wychowawców klas 1-3 szkoły podstawowej aby na zajęciach plastycznych wykonali z dziećmi górnicze czako oraz wianuszki. Uczniowie wystąpili w swoich wyrobach podczas akademii czyniąc ją jeszcze bardziej wyjątkową. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne odśpiewanie piosenki Górniczy walczyk, którą dzieci nauczyły się pod kierunkiem swoich pań.
Kultywowanie zwyczaju święta górniczego ma na celu uwrażliwienie najmłodszych uczniów naszej szkoły na bogactwo i piękno śląskiej tradycji. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie „Barbórki” serdecznie dziękujemy.
 Za relację dziękujemy pani Marcie Jachimowskiej