3 lutego 2017

1% na TNBSP!

Drodzy Przyjaciele!
W związku ze zbliżającym się okresem składania zeznań podatkowych, przedstawiamy komunikat Rady Głównej TNBSP.
Uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
Zwracamy się zatem z prośbą zarówno do Członków Towarzystwa jak i do nauczycieli niestowarzyszonych o przekazywanie darowizny w kwocie 1% należnego podatku za 2016 r. na rzecz naszej organizacji.
Prosimy również o podanie tej informacji swoim znajomym i rodzinie z sugestią przekazywania takiej darowizny dla TNBSP.
Jednocześnie zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi i korzystania z proponowanych form zajęć edukacyjnych. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej Rady Głównej: http://tnbsp.oeiizk.waw.pl
Jak to wygląda w praktyce?
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za 2016 rok, w rubrykach zeznania podatkowego, które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" wpisujemy nazwę organizacji i numer KRS (Krajowy Rejestr Sadowy). Urząd Skarbowy przekazuje darowiznę na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego (pomniejszona o koszty przelewu bankowego) w terminie trzech miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego.
INFORMACJE DO ZEZNANIA PODATKOWEGO :
Nazwa OPP: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Nr KRS: 0000135805
Adres: Szkoła Podstawowa nr 211, ul. Nowy Świat 21 A, 00-029 Warszawa
Konto bankowe do przekazywania darowizn :
031440 1387 0000 0000 0677 4377
NIP 525-15-75-841
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!