12 marca 2017

Piszemy do MEN

Z uwagi  na informacje podane przez ZNP, dotyczące planowanych zmian w modelu finansowania oświaty, redakcja "Bibliotek Szkolnych Online" wystosowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej list, którego treść przedstawiamy poniżej.