6 marca 2017

Spotkanie bibliotekarzy w Iławie

Przedstawiamy relację ze spotkania nauczycieli bibliotekarzy z Iławy, którą nadesłała nam Pani Agnieszka Prass.
22 lutego 2017 roku w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 1 w Iławie odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych powiatu iławskiego. Powstała sieć współpracy bibliotekarzy, która umożliwia nauczycielom dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami, nabywanie informacji od kolegów nauczycieli oraz wspólne rozwiązywanie sytuacji problemowych. Pierwsze w tym roku spotkanie sieci bibliotekarzy poświęcone było rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, a także wymianie doświadczeń między uczestnikami. Następne spotkanie odbędzie się w kwietniu.
 


 Relacja i fotografie - pani Agnieszka Prass