14 kwietnia 2017

"Katyń 1940 - pamiętamy" - uroczystość w Bolesławcu

10 kwietnia w bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu, odbyła się patriotyczna uroczystość, poświęcona obchodom rocznicy zbrodni katyńskiej. Zapraszamy na relację z tego podniosłego wydarzenia.

Prawda Katynia jest stale obecna w naszej świadomości
i nie może być wymazana z pamięci Europy”
Jan Paweł II
W kwietniu mija 77 lat od zbrodni katyńskiej, zwanej również "rzezią polskich elit". W 1940 roku sowieckie NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Doprowadziło to do śmieci prawie 15 000 polskich jeńców, których na przestrzeni kilku tygodni rozstrzelano. Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu Niemcy podali 13 kwietnia 1943 roku (to dziś symboliczna rocznica zbrodni).

Z tej okazji 10 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy 3TŻiUG zorganizowali w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu uroczysty montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Katyń 1940 -€“ PAMIĘTAMY”. Jeżeli założeniem polonisty i autora montażu- Pana Pawła Domzalskiego- było przede wszystkim stworzenie nastroju, jaki mógł towarzyszyć więźniom w niewoli, cel został wypełniony absolutnie. Wspaniała nostalgiczna muzyka zespołu Kaneda i utwory Dawida Hallmanna, zdjęcia z miejsc kaźni, teksty wybranych pieśni oraz plakaty przygotowane przez uczniów stanowiły wyjątkowe i niepowtarzalne tło utworów poetyckich.


Gdy mowa o Katyniu najczęściej słychać olbrzymią liczbę ofiar masowej tragedii. By nie zagubić w niej dramatu ginącej jednostki parę autentycznych nazwisk oficerów z kilkuzdaniowym opisem każdego z nich przybliżyły zebranym sylwetki polskich bohaterów. Głównym przesłaniem zaś tej bibliotecznej uroczystości było stwierdzenie, iż trzeba wybaczyć, ale i pamiętać…
Za relację dziękujemy paniom Sylwii Czernatowicz i Anecie Antczak
oraz panu Pawłowi Domzalskiemu