2 czerwca 2017

O historii w bibliotece

Ciekawe zajęcia o tematyce historycznej odbyły się w Zespole Szkół  im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
We współpracy z nauczycielem historii p. Małgorzatą Trzepińską, zaplanowałam realizację zajęć historycznych, które mają przebiegać nie w klasie, ale właśnie w bibliotece szkolnej. Celem takich zajęć ma być rozbudzanie zainteresowań historią, książką historyczną, doskonalenie umiejętności wykorzystania źródeł historycznych oraz kształtowanie wartości patriotycznych. Naszym założeniem było, że takie niecodzienne lekcje historii przygotuje pod opieką nauczyciela klasa humanistyczna, w których wezmą udział uczniowie z innych klas.

Na zajęciach poświęconym Żołnierzom Wyklętym wykorzystano fragment filmu dokumentalnego, uczniowie przedstawili najważniejsze informacje historyczne, które przeplatane były wierszami polskich poetów. Zakończyły się zaś piosenką Krzysztofa Klenczona „Biały krzyż”.
Upamiętniając postać Józefa Piłsudskiego - patrona roku 2017 - uczniowie przygotowali inscenizację, której przyświecały słowa Marszałka "Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo". Zajęcia w bibliotece zakończyły się krótkim quizem na temat życia Piłsudskiego.
Taka forma zajęć spotkała się z zainteresowaniem młodzieży, która aktywnie w nich uczestniczy, Uczniowie wyszukują potrzebne im informacje w źródłach pisanych i elektronicznych, piszą własne scenariusze, wykonują dekoracje oraz występują przed swoimi.
Za relację dziękujemy pani Halinie Andrzejczak.