21 lutego 2015

Dziękujemy!

Do grona przyjaciół bibliotek szkolnych dołączyła 
PANI KATARZYNA GEORGIOU
wrocławska poetka, autorka wierszy
dla starszych i młodszych odbiorców.
Pani Katarzyna jest również anglistką, animatorką kultury,
czynną uczestniczką warsztatów rozwoju osobistego, działaczką na rzecz kobiet.
Organizuje interesujące zajęcia literacko-plastyczne dla czytelników szkolnych bibliotek .
Prowadzi autorski blog Wyobraźni Świat.
 DZIĘKUJEMY!