6 października 2015

Wszyscy możemy być Latarnikami

Nasza redakcyjna koleżanka - Małgorzata Sawicka - jest nie tylko nauczycielką bibliotekarką w augustowskim Zespole Szkół Samorządowych, ale też Latarniczką Polski Cyfrowej. 

Latarnicy to wolontariusze, lokalni animatorzy, których zadaniem jest zachęcanie przedstawicieli pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Działania Latarników realizowane są z wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu – w bibliotekach, remizach OSP, telecentrach i innych.

Latarnicy działają w ramach inicjatywy Polska Cyfrowa Równych Szans realizowanej przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.10 spośród 13 milionów Polaków z generacji 50+ nie korzysta z Internetu!
Latarnicy chcą to zmienić!


 W Miejskim Domu Kultury w Augustowie powstała właśnie pierwsza w województwie podlaskim i ósma w kraju Latarnia Polski Cyfrowej. Jest to punkt wyposażony w laptopy, tablety, projektor, ekran i urządzenie wielofunkcyjne. Augustowianie mogą tam brać udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu korzystania z różnych usług internetowych, m.in. e – administracji, bankowości internetowej, zakupów czy poczty elektronicznej. Będzie to również miejsce tworzenia Cyfrowego Archiwum Społecznego - lokalnych zasobów fotograficznych, filmowych i nagrań.


 Małgorzata Sawicka i Burmistrz Miasta Augustowa Wojciech Walulik 
otwierają Latarnię Polski Cyfrowej


 
Realizacja projektu „Pomiędzy siedmioma jeziorami - augustowska Latarnia Polski Cyfrowej” była możliwa dzięki pozyskaniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pozyskane pieniądze pozwoliły na zakup sprzętu i mebli niezbędnych do wyposażenia Latarni.


Szkolne biblioteki wyposażone w stanowiska komputerowe to znakomite miejsca do działań Latarników, a nauczyciele bibliotekarze mają wszelkie niezbędne kompetencje, aby zostać Latarnikami Polski Cyfrowej, do czego gorąco zachęcamy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://latarnicy.pl/

Informację przygotowała Monika Rowińska