19 listopada 2015

"Ja czytam"

"Ja czytam" to kampania społeczna, której  celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych. Do kampanii tej przystąpiła biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii. Otrzymaliśmy relację z pierwszego spotkania:

Dnia 20 października br. odbyło się pierwsze spotkanie klubu „Ja czytam”. Tematyka tego spotkania dotyczyła wolności wyborów, tego jak chcemy żyć i kiedy tak naprawdę jesteśmy wolni? Co jest dla mnie ważne: podróżowanie i odkrywanie innych krajów, czy też spokojne życie we własnym domu, z którego nigdzie nie wyjeżdżamy? Tak sformułowane pytania rozważałam z liczną grupą uczniów, biorących udział w premierowym spotkaniu klubu czytelniczego.
Na wstępie jedna ze zgromadzonych osób odczytała fragment książki Beaty Pawlikowskiej „Blondynka na Orinoko” wg ścieżki „Bezpieczeństwo”. Uczniowie początkowo byli skrępowani, jednak wraz z upływem czasu rozluźnili się i podjęli ciekawą dyskusję na temat granic wolności. Każdy z nich miał odpowiedzieć sobie na pytanie co dla nich ważniejsze: wolność wyboru czy bezpieczeństwo wyboru.