22 grudnia 2015

Czytanie i nie tylko... w bibliotece

Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku dzieli się z nami swoimi działaniami.
W tym roku szkolnym rozpoczęła swoją działalność od Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa. Przypominanie, zapoznawanie się z największymi dziełami polskiej literatury to kontynuacja narodowej tradycji i budowa więzi. Czytajmy przez cały rok, wypożyczajmy książki i motywujmy innych do czytania!


Nauczycielki biblioteki szkolnej i klubu zorganizowały także jesienią kreatywne warsztaty kalkografii. Jest to technika intrygująca zarówno ze względu na nietypowy proces twórczy, jak i możliwość uzyskania oryginalnych efektów plastycznych. Pobudza wyobraźnię, rozwija pomysłowość. W sposób wszechstronny rozwija zdolności manualne angażując do różnorodnej aktywności plastycznej (wycinanie, układanie własnych, bądź powtarzanie gotowych wzorów, wyklejanie, rysowanie, malowanie itp.).
Może pełnić różnorodne zadania edukacyjne. Przydaje się do wprowadzania rozmaitych zagadnień z zakresu wiedzy o sztuce i kulturze, prowadzenia ćwiczeń kompozycyjnych, wprowadza do innych technik graficznych). Pozwala się wykazać zarówno utalentowanym plastycznie uczniom, jak i tym o obniżonych możliwościach manualnych – efekty są zawsze interesujące, co działa motywująco na młodzież.
Materiał nadesłała do nas pani Bożena Maciejczuk