16 grudnia 2015

Tydzień Edukacji Globalnej


Dzisiaj znowu zaglądamy do LO nr XV we Wrocławiu. Tym razem na lekcję biblioteczną o stereotypach.
W listopadzie w LO Nr XV od kilku lat organizowane są różne przedsięwzięcia związane z obchodami Tygodnia Edukacji Globalnej, w które biblioteka aktywnie się włącza.
Hasłem tegorocznego TEG było „Równość – od słów do czynów”, dlatego w bibliotece urządzono wystawę książek pod hasłem „W różnorodności piękno. Świat daleki i bliski w literaturze”, prezentującą reportaże i beletrystykę twórców polskich i zagranicznych.
Klasy trzecie zostały zaproszone na lekcję biblioteczną dotyczącą stereotypów, w trakcie której tworzyliśmy definicję stereotypu, zastanawialiśmy się nad pozytywnymi i negatywnymi skutkami funkcjonowania stereotypów, możliwościami przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji, będących często efektem stereotypizacji. Szczególnie wiele emocji wśród uczniów wzbudziło zagadnienie postrzegania płci przez pryzmat stereotypów oraz wykorzystanie stereotypu w mediach.

Materiał pani Alicji Pokusińskiej