21 stycznia 2016

Wiadomości z zielonkowskiej "Trójki"


W Szkole Podstawowej Nr 3 zawsze coś ciekawego się dzieje. Oprócz ciekawie prowadzonych lekcji odbywają się zajęcia dodatkowe np. rytmika z choreografią, koło matematyczne, koło języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna, SKS, koło plastyczne, informatyczne, misyjne, zajęcia wyrównawcze i eksperyment przyrodniczy oraz wyjazdy na basen. Działa prężnie świetlica i biblioteka szkolna. I właśnie o bibliotecznych imprezach w zielonkowskiej "Trójce", napisała do nas pani Ewa Dunin - Wilczyńska.
Od początku roku szkolnego było mnóstwo różnych imprez, wyjazdów do kina , teatru, na różnorodne wycieczki, do Centrum Kopernika, spotkania z ciekawymi ludźmi – np. misjonarzem, rycerzami, dietetykiem, spotkania autorskie, itp. Nie sposób wszystko opisać.
Odbyło się też wiele innych ciekawych imprez np. pasowanie na pierwszaka, pasowanie na czytelnika, uroczystości okolicznościowe, rocznicowe, miesiąc bibliotek szkolnych, ,,Dzień ciekawej fryzury”, obchodzono uroczyście ,,Dzień Patrona”, ,,Dzień Życzliwości i Uśmiechu”, zorganizowany przez bibliotekę szkolną i Samorząd Uczniowski. Od dawna w naszej szkole staramy się poprawić atmosferę na jeszcze lepszą i wpajamy to naszym uczniom, staramy się aby życzliwość i optymistyczne spojrzenie na świat poprawiło naszą szkolną rzeczywistość. A że SP 3 w Zielonce – to szkoła dobrych relacji, więc postanowiliśmy obchodzić uroczyście Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień , który przypada na 21 listopada. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego oraz świetlicy i każdej klasy przygotowali plakaty związane z życzliwością i zachęcające do życzliwości. Został spisany Szkolny Dekalog Człowieka Życzliwego. Plakaty zostały umieszczone na korytarzach i tablicach informacyjnych. Wszędzie wisiały cytaty i sentencje na temat życzliwości.

W grudniu odbył się kiermasz  bożonarodzeniowy który zorganizowała Rada Rodziców, były również Mikołajki, Jasełka, wspólne kolędowanie i inne imprezy.

Ten rok szkolny nastawiony jest na promocję czytelnictwa. Cały czas trwa akcja Bookcrossing - czyli uwalnianie książek. Biblioteka szkolna wzięła udział w ministerialnym programie - ,,Książki naszych marzeń”. Odbył się plebiscyt na najciekawsze książki , które wybrali uczniowie i te książki dzięki rządowemu wsparciu finansowemu zostały zakupione. Ruszył też Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w którym nasza szkoła wzięła udział.

Pierwszoklasiści zapoznali się z biblioteką szkolną na lekcji w bibliotece. Zostały omówione zasady korzystania z biblioteki, pokazano księgozbiór i przygotowano ich do samodzielnego wyboru książek. Każdy z uczestników dostał zakładkę do książki oraz wypożyczono im książki. Wzbudziło to w nich zainteresowanie książką oraz wyrobiło nawyki czytelnicze.
 Biblioteka szkolna oprócz ciekawego księgozbioru organizuje dużo konkursów i imprez czytelniczych. W styczniu odbył się konkurs - ,,W krainie baśni”. Na konkurs wpłynęło wiele prac. Wszystkie były piękne. Zorganizowano wystawę pokonkursową. Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbyło się w bibliotece. Uczniowie otrzymali dyplomy, słodycze i książki ufundowane przez bibliotekarkę i sponsorów. Odbył się również konkurs na pracę plastyczną przedstawiająca Kubusia Puchatka, gdyż niedługo odbędzie się kolejna uroczystość w bibliotece szkolnej – urodziny tego misia. Oczywiście wcześniej odbyła się promocja książek dotyczących danego konkursu.