26 stycznia 2016

Wystawa biblioteczna "1050. rocznica chrztu Polski"

Witamy kolejną debiutującą szkołę na naszym blogu - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu! I zapraszamy na jej pierwszą relację:
Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski w czytelni Biblioteki Szkolnej ZSOiZ w Bolesławcu z inicjatywy polonistów - p. Anety Antczak, p. Sylwii Czernatowicz oraz p. Pawła Domzalskiego zorganizowano w dniu 08 stycznia 2016 roku niewielką wystawę upamiętniającą to doniosłe wydarzenie. Została ona podzielona na kilka segmentów:
1. „Poczet królów bałwochwalców”, czyli wizerunki książąt i władców legendarnych.
2. Królowie i książęta mniej znani oczami Szymona Kobylińskiego.
3. Dziejopisarstwo polskie, czyli Kroniki od Galla Anonima po wiek XX.
4. Historia z alkowy, czyli władca też człowiek…
5. Książki i zabawne, kolorowe karykatury przedstawiające sylwetki Piastów.
6. Denary, czyli pierwsze polskie monety.
W imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie do obejrzenia wystawy.


Chrzest Polski, od którego datuje się początek państwa polskiego i proces chrystianizacji jego ludności, został zapoczątkowany 14 kwietnia 966 roku przez osobisty chrzest Mieszka I. Miejsce nie zostało jak dotąd ustalone. Pierwszy historyczny władca Polski mógł zostać ochrzczony na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie bądź w Poznaniu – gdyż tam odkryto baptysteria z drugiej połowy X wieku.

Akt ten zapoczątkował proces chrystianizacji ówczesnego państwa polskiego i jednocześnie włączył je do rodziny chrześcijańskich narodów Europy. Wedle zgodnej opinii historyków bez tego aktu Polski, jako suwerennego organizmu państwowego, nie dałoby się utrzymać. Akt przyjęcia chrztu uczynił z Mieszka I władcę równego innym władcom chrześcijańskim w ówczesnej Europie. Do Polski zaczęli napływać duchowni, którzy służyli pomocą władzy i tworzyli pierwsze zręby kultury chrześcijańskiej. By zapobiec uzależnieniu się swego młodego państwa od Niemiec, polski książę przyjął chrzest za pośrednictwem Czech. Mogło się to dokonać po poślubieniu przez Mieszka czeskiej księżniczki Dobrawy, która była już chrześcijanką. W 968 roku przybył do Poznania biskup Jordan, który działalnością misyjną objął całe terytorium ówczesnego państwa polskiego. Na Ostrowie Tumskim wzniesiono zaś pierwszą na ziemiach polskich katedrę, gdzie pochowano Mieszka I oraz jego syna – króla Bolesława Chrobrego.
Jedno z najbardziej znaczących wydarzeń w historii Narodu polskiego, jakim bezsprzecznie był chrzest, stało się przedmiotem licznych prac i rozważań naukowych opartych w większości przypadków na nielicznych i lakonicznych materiałach źródłowych. Dają one jedynie podstawę do snucia hipotez niejednokrotnie ze sobą sprzecznych, choć wygłaszanych często w formie pewników.

Materiał nadesłały do nas panie: Aneta Antczak i Sylwia Czernatowicz