18 kwietnia 2016

Czerwony Kapturek w wielkim mieście

Relacja z konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku:
"Ja tobie słowem, jak kluczem,
w cudowny sposób otworzę
pałace czarów".
Edward Szymański

16 marca 2016 r. odbyła się finałowa gala Konkursu recytatorsko-literacko-fotograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych "Czerwony Kapturek w wielkim mieście", pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty i Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
Wśród celów przedsięwzięcia organizatorzy szczególną uwagę zwrócili na:
- wzbogacenie wiadomości z zakresu literatury rodzimej i obcej,
- propagowanie znajomości baśni,
- rozbudzanie zainteresowań literackich i fotograficznych,
- rozbudzanie pasji recytatorskich, literackich i fotograficznych,
- pogłębianie humanistycznych zainteresowań uczniów oraz ich uzdolnień twórczych,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,
- promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
- zachęcanie do wystąpień publicznych, nabycie umiejętności autoprezentacji,
- naukę przyjaznej, zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa


W kategorii recytacja występy oceniało jury, do którego zaprosiliśmy:
- panią Urszulę Roman - konsultanta do spraw edukacji polonistycznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i pana Grzegorza Kowalskiego - pracownika Książnicy Podlaskiej.
Nagrodzono następujące osoby:
-  I miejsce - Agnieszka Bujnowska (PG w Suchowoli),
- II miejsce - Agata Berezowiec (PG w Narwi),
- III miejsce - Justyna Gudel (PG nr 13 w Białymstoku),
wyróżnienie:
- Emilia Bujnowska (PG w Suchowoli),
- Krystian Poskrobko (PG w Narwi).
Wrażliwi na słowo, nie zapomnieliśmy o tym, jak ważne jest piękno obrazu. Profesjonalne jury: pani Barbara Uściłowska-Andrejczuk, pani Ilona Pełelska i pan Piotr Mojsak oceniło nadesłane przez uczestników zdjęcia i wybrało te, które ich zdaniem odzwierciedliły konkursowe hasło.
Laureaci:
- I miejsce - Barbara Fiłonowicz (PG nr 5 w Białymstoku),
- II miejsce - Gabriela Kułakowska (PG nr 12 w Białymstoku),
- III miejsce - Aleksandra Miczejko (PG nr 12 w Białymstoku),
wyróżnienie:
- Hanna Gudalewska (PG nr 12 w Białymstoku).
W kategorii literackiej wybór nie był łatwy, ponieważ uczestnicy nadesłali wiele utworów. Niektóre z nich rozbawiły nas do przysłowiowych łez, inne wzruszyły. Cudowną przygodę z dzieciństwem przeżyło jury w składzie: pani Monika Wojtenka - psycholog szkolny, pani Małgorzata Pastorczyk-Gorszewska - nauczyciel języka polskiego i logopeda, Kamila Luiza Antoniuk - nauczyciel języka polskiego, pomysłodawca kategorii konkursowej.
Zadecydowano o przyznaniu nagród następującym osobom:
-  I miejsce - Paweł Maćkowiak (PG nr 20 w Białymstoku),
- II miejsce - Matylda Majewska (PG nr 3 w Białymstoku),
- III miejsce - Dominika Rzepecka (PG nr 5 w Białymstoku).
Sponsorami imprezy byli:
- Narodowy Bank Polski Oddział w Białymstoku,
- Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
- Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,
- Przedsiębiorstwo SaMasz,
- Urząd Marszałkowski,
- Białostockie Zakłady Graficzne,
- Biuro Promocji Miasta Białystok,
- biblioteka Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku.
Organizatorkami spotkania były panie: Bożena Maciejczuk i Kamila Luiza Antoniuk.
Materiał nadesłała do nas p. Bożena Maciejczuk
Dziękujemy!