16 kwietnia 2016

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Od Pań Anety Antczak i Sylwii Czernatowicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu otrzymaliśmy relację z jakże patriotycznego bibliotecznego przedsięwzięcia.
13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. W dniu tym obchodzimy wspomnienie wszystkich zamordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni i innych miejscach przez NKWD.
We wtorek 13 kwietnia 2016 roku, w ramach comiesięcznych spotkań kampanii „Ja czytam!”, organizowanych przez Pana Pawła Domzalskiego- nauczyciela języka polskiego oraz Szkolną Bibliotekę, odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu kolejne spotkanie. Uczniowie klasy 1 technikum ekonomicznego zorganizowali kolejną i ostatnią w tym roku szkolnym „lekcję na żywo” dla klasy 2 technikum ekonomicznego i klasy 4 technikum żywienia i usług gastronomicznych. Przed lekcją młodzież spotykała się na dodatkowych zajęciach i opracowywała materiał do montażu słowno-muzycznego, wybierała wiersze i podkłady muzyczne, przygotowała okolicznościowe plakaty a nauczyciele poloniści zorganizowali wystawę. Spotkanie z młodzieżą zaszczycili swoją obecnością uczniowie Międzyoddziałowej Klasy Mundurowej ZSOiZ, których przedstawiciele wraz z Panem majorem rezerwy Jackiem Neslerem udali się z pocztem sztandarowym do Wrocławia, reprezentując naszą szkołę w uroczystościach poświęconych zbrodni katyńskiej.

Lekcja rozpoczęła się od przywitania przez Pana Pawła Domzalskiego zgromadzonych gości, następnie uczennica Małgorzata Sowa przybliżyła specyfikę tegorocznych spotkań kampanii „Ja czytam!,” opowiadając jak wyglądały i czego dotyczyły odbyte dotychczas spotkania promujące czytelnictwo. Po części oficjalnej głos oddano uczniom klasy 1TE. Montaż słowno-muzyczny, składający się z tekstów źródłowych, listów wierszy i piosenek Dawida Hallmanna oraz zespołu „Kaneda” wywarł ogromne wrażenie na zebranych i zakończył spotkanie długimi brawami.

relacja:
panie Aneta Antczak i Sylwia Czernatowicz