7 kwietnia 2016

Debata oświatowa o bibliotekach!

UWAGA!
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się informacja o debacie oświatowej dotyczącej bibliotek szkolnych.
Debata skierowana jest do dyrektorów bibliotek pedagogicznych oraz dyrektorów wszystkich typów szkół, nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, przedstawicieli towarzystw i organizacji bibliotekarskich oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością bibliotek w Polsce.
Jest okazja, aby się pokazać i wyrazić swoje zdanie.
Debata odbędzie się 6 maja 2016 r. w Częstochowie.
Szczegóły -> na stronie MEN
https://debataoswiatowa.men.gov.pl/debate/rola-bibliotek-szkolnych-i-pedagogicznych-w-systemie-oswiaty/
Będziemy!

*** 
Szanowni Państwo,
zachęcamy jednocześnie do wypełnienia ankiety, której wyniki zostaną zaprezentowane podczas tej debaty. Prosimy o podzielenie się swoimi uwagami i opiniami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych i pedagogicznych do planowanych zmian MEN. Państwa uwagi będą dla organizatorów cennymi wskazówkami do dalszych działań.
Ankieta będzie aktywna do 25 kwietnia 2016 r.