12 kwietnia 2016

Moja ulubiona książka - konkurs

Oto kolejny materiał z konkursu czytelniczego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zielonce:
W tym roku szkolnym priorytetem jest: CZYTELNICTWO. W naszej szkole wdrażamy różne programy promujące czytelnictwo.
"KSIĄŻKA  TO CZYNNIK  URABIAJĄCY  DUSZĘ", pisał  Henryk Sienkiewicz, "wzbogaca, uczy,  wychowuje, pomaga zrozumieć siebie".

Ostatnio odbył się konkurs plastyczny dla młodszych dzieci - ,,Moja ulubiona książka”. Konkurs  poprzedzony był lekcjami bibliotecznymi, rozmowami na temat książek i lekcjami promującymi czytelnictwo. Wpłynęło wiele prac. Odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, na które zaproszono wszystkie dzieci biorące udział w konkursie i poczęstowano je słodyczami. Wręczono 15 dyplomów i nagród. Uczniowie otrzymali książki, słodycze i drobne nagrody. Wszyscy wyszli zadowoleni.„Chodzi o to, aby uczeń rozumiejąc rzeczywistość realną... nabrał pewnego dystansu do ...wirtualnej. Jeżeli uczeń rozumie, potrafi ocenić źródła pisane, drukowane, audiowizualne, potrafi korzystać z tych źródeł i widzi ich przydatność w swojej codziennej pracy, wtedy nasze obawy o przypadkowy kontakt młodego człowieka z nieodpowiednią informacją np. z Internetu będą mniejsze.” [1]


Uważam że pojawienie się konkurencji dla słowa drukowanego, ze strony audiowizualnych środków przekazu sprawiło, że tym bardziej musimy dbać o edukację czytelniczą dzieci. Proces wdrażania do czytelnictwa, kształtowania nawyku obcowania z książką i czasopismem powinien rozpoczynać się od najmłodszych lat. W opanowaniu odbioru słowa pisanego, który jest najtrudniejszym przekazem i doborze lektur, powinni pomóc dziecku rodzice, nauczyciele i bibliotekarze.

„Różnorodność i bogactwo upodobań czytelniczych młodzieży, zasygnalizowane w wynikach wielu badań, świadczą o tym, że książka – odpowiednio, we właściwym momencie podana młodzieży – może być dla niej istotną pomocą w odnalezieniu własnej osobowości i własnego miejsca w otaczającym świecie.” [2]

Materiał nadesłała do nas p. Ewa Dunin-Wilczyńska
Dziękujemy!
[1] M. Drzewiecki: Biblioteka szkolna w społeczeństwie informacyjnym. „Poradnik Bibliotekarza” 2001 nr 5, s.7.
[2] A. Przecławska: Materiały z badań czytelniczych. Warszawa 1963, s.7.