11 kwietnia 2016

Innowacyjna biblioteka

Wspaniała wiadomość dotarła do nas z Biłgoraja! W konkursie, "Lider Innowacji", zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, zaprzyjaźniona z nami biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ, zdobyła główną nagrodę! Wielkie gratulacje!
Gratulujemy również uczelni szlachetnej inicjatywy, w której dostrzega się znaczenie i rolę bibliotek szkolnych. Brawo! Oby więcej takich przykładów.
A oto relacja, przesłana nam przez koordynatorkę pracy biblioteki, panią Annę Dobraczyńską. Warto dodać, że pani Anna jest również laureatką konkursu "Innowacyjny Nauczyciel", zorganizowanego przez tę samą uczelnię w roku 2013. Cieszymy się że współpracują z nami najlepsi! :-)
Biblioteka LO im. ONZ w Biłgoraju, którą tworzą: Anna Dobraczyńska koordynator pracy biblioteki, Jadwiga Oleszek, Helena Oleszczak i Elżbieta Ciryt; otrzymała główny tytuł Innowacyjna biblioteka w tegorocznej czwartej edycji Konkursu "Lider Innowacji" i Projektu "Szkoła Innowacji" organizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.


Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie szkół nowoczesnych, wspierających edukację praktyczną, dbających o przyszłość swoich absolwentów. Certyfikat Szkoła Innowacji jest poświadczeniem, że szkoła dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie: kształtować postawy przedsiębiorcze oraz społeczną odpowiedzialność oraz kreować najlepsze wzorce w edukacji. Najlepsze szkoły, dyrektorzy, nauczyciele, szkolne biblioteki i najciekawsze inicjatywy oraz uczniowie mający szczególne osiągnięcia w dążeniu do tych celów zostali dodatkowo uhonorowani tytułem "Lider Innowacji".
Projekt skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. W trzech ostatnich edycjach uhonorowanych zostało 49 szkół z Lubelszczyzny. W 2016 roku do tego grona dołączyło kolejnych 28 szkół. Nad przebiegiem procesu certyfikacji czuwa Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, władz samorządowych, Kuratorium Oświaty, szkół oraz mediów. Przedsięwzięciu od początku patronują Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty.
 Cytaty oraz zdjęcia pochodzą ze strony bilgorajska.pl