19 kwietnia 2016

Wieści z Inowrocławia

Współpracująca z nami od samego początku biblioteka Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu, przysłała nam kolejną relację ze swoich działań. Zapraszamy do lektury!
W lutym zakończyliśmy pracę nad projektem edukacyjnym „Za co lubię moje miasto”. Nad projektem pracowały uczennice z klasy 5 w ramach zajęć kółka bibliotecznego. Uczennice podzieliły się zadaniami do wykonania i zbierały materiały do zagadnień: instytucje kultury, rekreacja i wypoczynek, obiekty sportowe, piękne budynki, uzdrowisko.
Praca indywidualna połączona była z działaniami wspólnymi, takimi jak : poszukiwanie informacji o mieście w zbiorach "Regionalia biblioteki szkolnej" oraz na lokalnych stronach internetowych, wycieczki po mieście, zwiedzanie wystaw i bibliotek w mieście.
Przeprowadziliśmy także ankietę wśród uczniów naszej szkoły oraz osób dorosłych na temat : co cenię w swoim mieście i co można jeszcze poprawić?


Efekty naszej pracy pokazaliśmy na forum szkoły w ramach Międzysemestralnego Spotkania TIKowego, organizowanego w ramach programu Szkoła z klasą 2.0
Przedtem jednak prezentowaliśmy się także przed uczniami dwóch klas, zbieraliśmy uwagi i dyskutowaliśmy o walorach turystycznych Inowrocławia.
W dniach 1- 4 marca odbyły się pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Mamy 6 klas pierwszych, więc pasowanie trzeba było rozłożyć w czasie. Dzieci odwiedzały bibliotekę, zapoznawały się z zasadami korzystania z wypożyczalni, czytelni i pracowni komputerowej oraz wypożyczały swoją pierwszą książkę. Na pamiątkę otrzymały zakładki do książek.
 A o wszystkim opowiedziala nam pani Joanna Kraszkiewicz.
Dziękujemy!