20 kwietnia 2016

Kolorowo i twórczo z literaturą

Bardzo serdecznie witamy na stronach Bibliotek Szkolnych Online nową bibliotekę. Dołącza do nas właśnie Szkoła Podstawowa nr 31 z Katowic. Na dodatek dołącza ze sprawozdaniem z bardzo atrakcyjnych zajęć. Otóż bibliotekarka i wychowawczynie ze szkolnej świetlicy realizują tam innowację pedagogiczną pod nazwą "Kolorowo i twórczo z literaturą". A tak panie o tej inicjatywie piszą:

Potrzeba napisania innowacji wzięła się z obserwacji dzieci przebywających w świetlicy i korzystających z biblioteki szkolnej. Zauważono, że dzieci niechętnie sięgają po książkę przez co ograniczone jest ich słownictwo, pomysłowość, wyobraźnia. Dzieci częściej działają odtwórczo, co ma odbicie w ubogich pracach plastycznych i mało kreatywnych zabawach. W dzisiejszych czasach dzieci chętniej korzystają z komputera czy telewizji, ponieważ jest to dla nich ciekawsza forma rozrywki niż czytanie lub zabawy manualne np.: lepienie figurek, wycinanie, szycie, malowanie. Jednak to przez słuchanie czytanych przez dorosłego utworów literackich pojawia się w dziecku świadomość specyficznej funkcji słowa w literaturze, słowa budującego odrębny, autonomiczny świat wyobraźni, z którego już tylko krok do własnych prac plastycznych. Tymczasem, aby dziecko odnosiło sukcesy w szkole ważny jest rozwój zarówno intelektualny, jak i motoryczny. Realizując naszą innowację chcemy stworzyć dzieciom możliwość poznania różnych technik plastycznych, rozwijać umiejętności manualne oraz kształtować nawyki czytelnicze.
 


Celem innowacji jest:

 1. Zapoznanie uczniów z klasyczną i współczesną literaturą dziecięcą.
 2. Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka literackiego, wzbogacanie słownictwa dzieci.
 3. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
 5. Zapoznawanie uczniów z różnymi technikami plastyczno-technicznymi.
 6. Kształtowanie umiejętności manualnych, konstruowania prac przestrzennych, planowania pracy, gospodarowania materiałami plastycznymi.
 7. Doskonalenie pracy w grupie.
 8. Inspirowanie uczniów do różnorodnych działań twórczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 9. Kształcenie umiejętności swobodnej wypowiedzi dotyczącej wysłuchanego tekstu oraz oceny pracy swojej i innych. 
 10. Zachęcanie dzieci do prezentowania zdobytych umiejętności poprzez udział w konkursach, wystawach, zamieszczanie prac na stronie internetowej oraz gazetce szkolnej. 
   

  Każde zajęcia mają podobny schemat: na początku czytamy dzieciom tekst (bajkę, opowiadanie, wiersze) później wykonujemy pracę plastyczną. Z biegiem czasu dzieci, które miały problem z koncentracją podczas czytania polubiły tę część zajęć, z kolei u dzieci mających problemy manualne zauważamy coraz większe postępy np.: w posługiwaniu się nożyczkami. Podczas zajęć innowacji zrealizowałyśmy program „Czytam sobie w bibliotece” przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W programie wzięło udział ponad 900 bibliotek szkolnych i publicznych, które otrzymały pakiet książek z serii "Czytam sobie" wraz z materiałami edukacyjnymi. Po zakończeniu bibliotekarz otrzymał Certyfikat Biblioteki Promującej Czytelnictwo.
  Nasze MOLIKI (taką nazwę po pewnym czasie przyjęła grupa) odwiedziła również pisarka Agnieszka Gadzińska, która poprowadziła rewelacyjne zajęcia prezentując swoje książki – dzieci były zachwycone i nie chciały wypuścić Pani Agnieszki. Poza książkami dla dzieci często korzystamy z czasopisma „Świerszczyk”, w którym można znaleźć wiele ciekawych tekstów i inspiracji. Nasze zajęcia mają również swoją witrynę internetową, opracowaną i prowadzoną przez bibliotekarkę, na której rodzice na bieżąco mogą śledzić, co się dzieje na zajęciach.

  Zapraszamy na nasze strony:


  relacja: pani Beata Leszczorz