19 maja 2016

Tydzień Bibliotek w Brzegu Dolnym

W dniach 8 - 15 maja 2016 r. odbywała się XIII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, której głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które właśnie zawsze 8 maja rozpoczyna swój Tydzień Bibliotek, ponieważ na ten dzień przypada Dzień Bibliotekarza. Przeczytajcie co z tej okazji wydarzyło się w Brzegu Dolnym:

W Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym, z inicjatywy Pani Zofii Kuczyńskiej - nauczyciela bibliotekarza, wspomaganej przez p. Lucynę Taraskę - bibliotekarza Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym, w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek, została zorganizowana wystawa, której celem nadrzędnym jest oczywiście poszerzanie zainteresowań czytelniczych, ale także przypomnienie uczniom historii książki i pokazania jej, jako najlepszego źródła wiedzy.

Tydzień Bibliotek w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzegu Dolnym odbywał się na trzech płaszczyznach wystawowych:
1. Pokaz mody książkowej, czyli historia książki.
2. Cytaty i wiersze o książce, w tym uczniów i absolwentów PG1.
3. Hobby - sposób na spędzenie wolnego czasu i publikacje na ten temat w zbiorach biblioteki.
              Działanie te pokazały po raz kolejny, że w bibliotece tworzy się, ciekawie spędza czas i poszerza horyzonty, bo "Biblioteka inspiruje!". A poza tym, co podkreślają sami organizatorzy ogólnopolskiego przedsięwzięcia, widać, że "na naszych oczach biblioteki zmieniają swoje oblicze, jak grzyby po deszczu, pojawiają się mediateki, a biblioteki naukowe przekształcają się w wielofunkcyjne centra informacji. Nowoczesność bibliotek, ich atrakcyjna oferta edukacyjno - kulturalna i swobodniejsze zasady korzystania ze środków przekazu zapewniają dobry klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów".

 
Materiał nadesłała do nas p. Zofia Kuczyńska
Fot. uczennice: Eliza Kuźniar i Jessica Żołna
Dziękujemy!