9 czerwca 2016

Konkurs Wiedzy o Harrym Potterze

Harry Potter jest ulubionym bohaterem nie tylko młodszych uczniów, książki o nim czytają także starsi. Oto relacja z Gimnazjum nr 21 im. Tony'ego Halika w Toruniu, z konkursu poświęconego tej ulubionej lekturze:
6 czerwca 2016 r. w bibliotece szkolnej uczniowie spotkali się na konkursie o ulubionym bohaterze młodzieży – Harrym Potterze. Konkurs zorganizowany został przez nauczycieli języka angielskiego i nauczycieli bibliotekarzy. Pomysłodawczynią konkursu jest p. Weronika Sarwa – nauczyciel języka angielskiego. Do konkursu przystąpiło 8 zespołów uczniów.
Pytania konkursowe były bardzo urozmaicone, o różnym stopniu trudności: za 1 punkt, za 3 punkty, za 5, za 7 (te były w języku angielskim i wymagały odpowiedzi po angielsku) oraz za 10 punktów. Jury składało się z: p. Marii Springer (nauczyciela języka polskiego), p. Anny Wiśniewskiej i p. Izabeli Kamińskiej-Smolarek (nauczycieli bibliotekarzy). Pani Izabela Dymek (nauczyciel języka angielskiego) czuwała nad kolejnością zgłoszeń. Pytania losowano z wybranego koszyka i jeśli dana osoba nie potrafiła na nie odpowiedzieć, mogli to zrobić pozostali uczestnicy. Konkurs przebiegał w atmosferze miłej zabawy, ale bardzo pouczającej. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, kubki z Harrym Potterem i przybory piśmiennicze. Pozostali uczestnicy – dyplomy za udział i przybory piśmiennicze. Konkurs stał na wysokim poziomie, uczestnicy dowiedli, że jest to ich ulubiony bohater książkowy i filmowy.Wygrał bezkonkurencyjny Michał Leśniczak z kl. 1c, II miejsce zajął Zbyszek Polawski z kl. 3c, a III miejsce zajął Sebastian Kurpiewski z kl. 1c i Kasia Szeląg z kl. 1d.

Relacja: p. Anna Wiśniewska i p. Izabela Kamińska-Smolarek