10 czerwca 2016

Patriotycznie w Kraśniku

Do rocznicy chrztu Polski postanowiła nawiązać biblioteka Publicznego  Gimnazjum nr 1 w Kraśniku. Oto relacja z ciekawego spotkania, poświęconego temu wydarzeniu.
W ramach cyklu „Spotkanie z ciekawym człowiekiem” 25 maja w bibliotece Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kraśniku odbyła się nietypowa lekcja historii nawiązująca do rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski i Powstania Państwa Polskiego. Było to kolejne wydarzenie uświetniające gimnazjalne obchody jubileuszu. Uczniowie klasy II a mieli olbrzymią przyjemność wysłuchania prelekcji „Powstanie Państwa Polskiego” wygłoszonej przez znakomitego historyka, pasjonata lokalnych dziejów pana Jarosława Cybulaka. Pan Jarosław z prawdziwym sercem historyka i lokalnego patrioty zapoznał młodzież z wydarzeniami kształtującymi tożsamość naszej Ojczyzny. Podał wiele zaskakujących hipotez dotyczących początków Polski, między innymi to, że źródła historyczne podają, iż Mieszko I mógł być Wikingiem. Naświetlił obraz ewentualnych wydarzeń przed i po roku 966. Omówił znaczenie przyjęcia chrztu oraz konsekwencje tej decyzji. Podkreślił, że „przyjęcie chrztu przez jednego człowieka było wydarzeniem brzemiennym w skutki, o doniosłym znaczeniu, nie tylko w sferze duchowej ale także materialnej”. Uczniowie z zainteresowaniem i uwagą wysłuchali wykładu, czego dowodem były końcowe pytania. Otrzymali narzędzia pozwalające wyobrazić sobie tak odległą historię.

 Relacja: panie Dorota Anders-Duda i Anna Niewiadomska