10 września 2016

Bibliotekarz z zamiłowania i nie tylko …

Dziś powakacyjna reaktywacja akcji "1000 Twarzy Bibliotekarzy".
Miło nam przedstawić pierwszą w tym roku szkolnym sylwetkę bibliotekarza z pasją. Sympatyczny list, opisujący wszechstronne zainteresowania i godną podziwu aktywność kulturalną, przysłała do nas pani Marta Korzynek z sandomierskiego Collegium Gostomianum.
Odkąd, w 2001 podjęłam pracę w bibliotece szkolnej oprócz gromadzenia, pozyskiwania
i udostępniania zbiorów, prowadzę zakrojoną na szeroką skalę działalność kulturalno – oświatową aktywizującą młodzież w kierunku rozwijania zainteresowań i zamiłowań, szczególnie na płaszczyznach literacko artystycznych. Celem osiągnięcia opisanego powyżej celu zainicjowałam współpracę ze środowiskiem lokalnym, m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną im. Jana Długosza w Sandomierzu, Biblioteką Pedagogiczną w Sandomierzu, Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, czasopismem „Sandomierzanin”, „Sandomierskim Towarzystwem Naukowym” oraz Hurtownią i Księgarnią Taniej Książki w Tuliszkowie. Dzięki tej współpracy młodzież naszej Szkoły bierze udział w wielu akcjach ogólnopolskich m. In, Narodowe Czytanie, Noc w bibliotece, Czytam w podróży Herberta, Europejskie Dni Dziedzictwa.


Systematycznie odwiedzamy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Niektórzy z nich uczęszczają na nasze Spotkania z Poezją. W ramach tej współpracy został wydany tomik autorski wierszy pr. „Taki Dom”
Ponadto dla naszych uczniów organizuję spotkania autorskie, liczne konkursy np. „Napisz recenzję ulubionej książki”, „Książka w twoim obiektywie”,” Konkurs recytatorski poezji Jana Pawła II”, Konkurs epistolograficzny oraz koordynuję wiele spotkań organizowanych przez środowisko lokalne. Nagrody książkowe pozyskuję w ramach współpracy z księgarniami i wydawnictwami.

Opracowuję graficznie dyplomy, plakaty, zakładki, które są wykorzystywane w wyżej wymienionych przedsięwzięciach.

Ponadto wykorzystuje swoją pasję, którą jest fotografia, dokumentując wydarzenia szkolne oraz pozaszkolne. Zdjęcia można oglądać w Kronice Szkoły i Kronice Teatru, które prowadzę oraz na stronach internetowych Collegium Gostomianum w aktualnościach, a także na stronie „Biblioteka szkolna” http://lo1.sandomierz.pl/biblio/ i znajdującej się w niej zakładce „Collegium w obiektywie” http://lo1.sandomierz.pl/biblio/poryroku, których jestem autorką i moderatorką. Wraz z uczniami przygotowuje wystawy okolicznościowe, spektakle i scenografie do nich.
Szczególnie cenne są dla mnie książki z dedykacją, które pozyskuję i dokumentuję na stronie internetowej biblioteki szkolnej. 
A wszystko dzięki bardzo dobrej współpracy z młodzieżą oraz nauczycielami,
a w szczególności z moimi koleżankami polonistkami Agnieszką i Bożenką, które serdecznie pozdrawiam.
 My również dziękujemy i pozdrawiamy!