27 października 2016

Dzień Papieski

Minął właśnie kolejny Dzień Papieski. Dla biblioteki Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu była to specjalna okazja do świętowania.
Z okazji Dnia Papieskiego została wykonana na korytarzu 1 piętra szkoły oraz w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu, wystawa poświęcona Ojcu Świętemu podkreślająca fundamentalne wartości, które głosił: miłość, współpracę, dialog, zachętę do osobistego rozwoju. 17 października 2016 roku przeprowadzony został Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II. Celem konkursu było poszerzenie i utrwalenie wiadomości o życiu, osobowości i dorobku Ojca Świętego Jana Pawła II. Zadaniem młodzieży było odpowiedzenie na 34 pytania otwarte. Zwycięzcy zostali nagrodzeni ocenami bardzo dobrymi z języka polskiego i z wiedzy o kulturze, a pozostali uczestnicy pochwałami. Na zajęciach bibliotecznych uczestnicy Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II czytali także oraz interpretowali wiersze Karola Wojtyły. Była to ciekawa lekcja odczytania bardzo trudnych tekstów. Poezja Karola Wojtyły/Jana Pawła II cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż jego dramaturgia. Zapewne dlatego, że jest to poezja wymagająca kulturowego obycia i skupionego namysłu. Warto było przeczytać, o czym myślał, jak pojmował świat i wartości ludzkie, do których każdy z nas przecież dąży.

„[…] Dla piszącego te słowa cała ta twórczość była i jest jak gdyby kluczem do życia wewnętrznego Jana Pawła II od czasów młodości do dzisiaj. I będzie ona takim kluczem dla większości czytelników. Nie ma innych tekstów Karola Wojtyły, które by ukazywały nurt jego życia wewnętrznego i wiele skrytych myśli i przeżyć natury mistycznej, jak tylko ta właśnie poezja. Ujawniają je zarówno wiersze, poematy, jak i wierszowane dramaty lub medytacje. […]"
Marek Skwarnicki „Poetycka droga Papieża Wojtyły"
relacja: pani Sylwia Czernatowicz