27 października 2016

Programować każdy może

Współorganizatorem konferencji pod takim tytułem było Gimnazjum Samorządowe im. Polskich Noblistów w Międzyborzu. Obszerną relację z tego przedsięwzięcia przysłały do nas panie: Anna Florczak i Romana Wierzbińska. Konferencja składała się z części wykładowej jak i z różnorodnych warsztatów. Poniżej przedstawiamy fragment nadesłanego sprawozdania dotyczący części, którą realizowano z biblioteką szkolną.
Wśród warsztatów znalazły się także zajęcia pod nazwą "Rozszerzona rzeczywistość w bibliotece i w szkole" prowadzone przez Annę Florczak, nauczyciela bibliotekarza oraz Romanę Wierzbińską, nauczyciela fizyki. Celem tych warsztatów było pokazanie możliwości realizacji podstawy programowej dotyczącej miejsca biblioteki w szkole: „Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji”. Podczas zajęć przeprowadziłyśmy fragment lekcji fizyki uwzględniającej elementy kształcenia wyprzedzającego, a jednocześnie pokazującej współpracę nauczyciela fizyki z bibliotekarzem. Do przeprowadzenia warsztatów wykorzystałyśmy aplikacje na iPadach, z których korzystamy na co dzień w swojej pracy: Kahoot, SimpleMind, Quizizz, Aurasma. Ta ostatnia aplikacja stała się podstawą do zaprezentowania rozszerzonej rzeczywistości, którą należy odpowiednio zaprogramować, by można ją było wykorzystać w pracy biblioteki i na lekcjach fizyki (oraz na innych przedmiotach). Wyżej wymienione aplikacje przyczyniają się do podnoszenia atrakcyjności zajęć i akcji prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza we współpracy z innymi nauczycielami. Praca biblioteki zaprezentowana została w krótkiej prezentacji opracowanej w aplikacji Keynote.
Z wypowiedzi uczestników zajęć wynika, że zajęcia okazały się atrakcyjne, ukazały „inną” rolę nauczyciela i możliwości zaangażowania ucznia podczas lekcji, pokazały sposoby współpracy wykładowców różnych przedmiotów z bibliotekarzem. „Mądrą rzeczą jest to, by nauczyć się czegoś od kogoś, to musi być to ważne i przyjemne dla nauczającego”. Według jednego z nauczycieli biorących udział w warsztatach, to właśnie udało nam się przekazać. Podzieliłyśmy się swoją pasją i radością z poznawania nowości technologicznych i dzielenia się tym z innymi.
Również uczniowie biorący udział w warsztatach („inscenizowali” lekcję, przedstawili wykonane przez siebie prezentacje) byli bardzo zadowoleni z możliwości wczucia się w rolę nauczyciela i podzielenia się z gośćmi swoimi umiejętnościami obsługi iPadów.
Relację nadesłały panie: Anna Florczak, Romana Wierzbińska