4 października 2016

Tydzień Zakazanych Książek we Wrocławiu

Jak co roku, w bibliotece LO Nr XV we Wrocławiu ostatnie dni września zarezerwowane są na obchody Tygodnia Zakazanych Książek. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na ograniczanie wolności słowa oraz na usuwanie z bibliotek wielu „niepoprawnych” książek. Oto relacja nadesłana do nas przez panią Alicję Pokusińską:
W tym roku przygotowano wystawę zakazanych książek zatytułowaną „Celebruj wolność czytania”. Bibliotekę i drzwi wejściowe specjalnie udekorowano, np. w nadpalone stronice książek (odnoszące się do wydarzeń historycznych, m. in. palenia książek przez nazistów), a w holu szkoły pojawiła się okolicznościowa gazetka i plakat informujący o wydarzeniu.



Wszystkie klasy I uczestniczyły w lekcji bibliotecznej poświęconej książkom, których nie można było czytać setki lat temu oraz pozycjom dzisiaj będącym „na cenzurowanym”. Z młodzieżą rozmawiam o przyczynach zakazu publikowania / rozpowszechniania / czytania poszczególnych tytułów, o tym jakie instytucje / osoby (rodzice czy bibliotekarze) / władze państwowe i kościelne zabraniały dostępu do pewnych treści.
Najważniejszą wartością lekcji jest, gdy rekomendowane książki trafiają do Czytelników, bo przecież każdy sposób jest dobry, by polecić wartościową lekturę.
 
Tydzień Zakazanych Książek zareklamowano na portalu społecznościowym specjalnie przygotowanym „dźwiękowym zaproszeniem na wydarzenie”. Do tego ogłosiłam konkurs - ile i jakie tytuły zostały wymienione w zaproszeniu.

Oto link do zaproszenia na Facebooku szkoły:  https://www.facebook.com/loxvwroclaw/videos/788545381248637/
Dziękujemy za nadesłany materiał!