8 listopada 2016

Poetycko w Tarnowie

Relację z nastrojowego, kameralnego konkursu recytatorskiego, przysłała do nas pani Joanna Sorota z VII LO w Tarnowie. Zapraszamy!
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w VII Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie został przeprowadzony Szkolny Konkurs Recytatorski "Marek Grechuta i Agnieszka Osiecka w Poezji Mówionej i Śpiewanej".
W czasie konkursu przypomniano sylwetki Marka Grechuty i Agnieszki Osieckiej.
W dalszej części konkursu uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie utwory.
Konkurs zakończył się rozdaniem nagród, słodkim poczęstunkiem i wspólnym słuchaniem muzyki ze słowami A. Osieckiej i M. Grechuty.