16 listopada 2016

Romskie bajanie

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu nadesłał do nas relację z jednego ze swoich działań:
W ramach kampanii społecznej Pozytywni.Gliwice.pl w naszej placówce zorganizowano zajęcia dla dzieci, w których wzięli udział uczestnicy pracowni plastycznej pani Elizy Flaszewskiej. Celem spotkania było kształtowanie właściwych postaw i poglądów, uczenie tolerancji, promocja słowa pisanego w roku czytelnictwa oraz rozwijanie talentów plastycznych. Zaprezentowano fragment dokumentu „Cyganie karpaccy z pogranicza polsko – słowackiego” oraz zwiastun filmu z piękną cygańską muzyką pod tytułem „Papusza”. Opowiadano o Cyganach, ich życiu, kulturze i zwyczajach. Dzieci chętnie wysłuchały również „Bajki o Cyganie i czerwonym wężu” autorstwa Jerzego Ficowskiego. Na zakończenie miały zrobić ilustrację na konkurs plastyczny do w/w bajki cygańskiej. Zajęcia prowadziły panie: Eliza Flaszewska – artysta - plastyk, Anna Żynda – nauczyciel - bibliotekarz.

Za materiał dziękujemy p. Annie Żyndzie