14 grudnia 2016

Dobrynia czyta Sienkiewicza

Ze szkoły w Dobryni otrzymaliśmy relację ze szkolnego czytania Sienkiewicza.
29.11.2016 roku w Szkole Podstawowej w Dobryni odbyło się szkolne czytanie utworów Henryka Sienkiewicza zorganizowane przez szkolną bibliotekę. Podstawowym celem przedsięwzięcia był rozwijanie kompetencji czytelniczych  poprzez promowanie wybitnych dzieł literatury polskiej oraz uczczenie  100. rocznicy śmierci naszego noblisty i kończącego się Roku Henryka Sienkiewicza. Na początku uczennice z klasy V przybliżyły zebranym sylwetkę i twórczość pisarza. Po nich wystąpili uczniowie z klasy II i III, którzy z podziałem na role przeczytali  „Bajkę”. IV i V klasa zaprezentowała „Janka Muzykanta”, a dodatkową atrakcją występu była gra na skrzypcach w wykonaniu Justyny i Weroniki. „Listy z podróży do Ameryki” przeczytała Krystyna Czechowicz z Biblioteki Gminnej w Cieklinie a fragmenty „Pana Wołodyjowskiego”, reprezentujący grono pedagogiczne, Roman Hołowicki. Głośne czytanie poprzedzone było udziałem uczniów w różnych konkursach gminnych i powiatowych, m.in. w plastycznym „Sienkiewicz kredką i pędzlem” i literackim „Z Sienkiewiczem przez pustynię i puszczę”. Biblioteka szkolna przygotowała okolicznościową wystawę i prezentację książek pisarza.
 Za relację dziękujemy Pani Bożenie Jurkowskiej