23 grudnia 2016

Dwie relacje z Elbląga

Znana z aktywności biblioteka Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu, na zakończenie roku, pochwaliła nam się dwiema grudniowymi imprezami czytelniczymi.
Spotkanie z elbląską pisarką w bibliotece szkolnej
6 grudnia 2016r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 1 w Elblągu odbyło się spotkanie autorskie uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 11 z pisarką elbląską Wiolettą Piasecką. Trzecioklasiści wykazali się dużą aktywnością: z ochotą odpowiadali na liczne pytania, uważnie słuchali opowieści pani Wioletty, z zaangażowaniem wzięli udział w różnych konkursach (nagrodą były „wróżby andrzejkowe”) i przedstawieniu kukiełkowym.
Pisarka przedstawiła swoje najnowsze książki; wiele czasu poświęciła piłkarzom i piłce nożnej, z czego byli bardzo zadowoleni wszyscy chłopcy. Atmosfera podczas całego spotkania była wspaniała, uczniowie bawili się doskonale.
Na koniec ustawiła się długa kolejka po dedykację z autografem, można było też na miejscu zakupić książki autorki. Również w naszej bibliotece szkolnej czekają na wypożyczenie książki pani Wioletty Piaseckiej, w tym też te najnowsze tytuły.


„Schodami prosto do biblioteki szkolnej po książkę”
W grudniu 2016r. biblioteka szkolna Zespołu Szkół nr 1 (Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 4) rozpoczęła szkolną akcję społeczną „Schodami prosto do biblioteki szkolnej po książkę”, która ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród naszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Na schodach wiodących do biblioteki szkolnej pojawiły się kolorowe napisy zawierające autorów i tytuły wybranych książek. Schody to jeden z elementów aranżowania przestrzeni szkoły na potrzeby edukacji. To niezwykle oryginalna forma zachęcenia uczniów do czytania, wskazania im konkretnych autorów czy zaproponowania interesujących tytułów książek.
Uczniowie przyjęli ten pomysł z ogromnym entuzjazmem. Od tych najmłodszych padło wiele pytań na temat tej innowacji. Teraz chętnie wchodzą unowocześnionymi, kolorowymi schodami, a tym samym przyswajają sobie nazwiska poszczególnych autorów i tytuły książek. Pojawili się już pierwsi czytelnicy, którzy wypożyczyli książki z „listy na schodach”.
To tylko jedna z inicjatyw, które na bieżący rok szkolny przygotowali nauczyciele bibliotekarze w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dziękujemy paniom Marii Klimuk i Hanna Trybińskiej