5 grudnia 2016

Konkurs w Głogowie!

Z Głogowa nadeszła do nas relacja z Powiatowego Konkursu Literackiego, sprawdzającego znajomość lektury "W pustyni i w puszczy". Zapraszamy!
W dniu 23.11.2016 roku w SP 14 odbył się Powiatowy Konkurs Literacki „W pustyni i w puszczy”, przeznaczony dla uczniów klas V. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza w związku z przypadającym Rokiem Sienkiewiczowskim, zachęcanie do uważnego czytania i samodzielnej pracy, sprawdzenie stopnia znajomości książek, integracja grupy poprzez współpracę i zabawę w miłej atmosferze.


W konkursie wzięło udział osiem szkół podstawowych powiatu głogowskiego, które były reprezentowane przez trzyosobowe drużyny.
Konkurs miał formę turnieju i składał się z różnych konkurencji. Zawodnicy odpowiadali na pytania z treści książek, rozwiązywali krzyżówkę i test wyboru.
Wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 14, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 10 i trzecie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki w formie nowelki Henryka Sienkiewicza by podkreślić obchody Roku Sienkiewiczowskiego w Polsce.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie Joanna Strągowska i Krystyna Kowalska.