7 grudnia 2016

Sienkiewiczowskie Inspiracje

15 listopada 2016 r. w czytelni Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu odbyło się wręczenie nagród Międzyszkolnego Konkursu Literacko-Plastycznego zatytułowanego „Sienkiewiczowskie Inspiracje”, zorganizowanego przez Bibliotekę Szkolną ZSOiZ oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu.

Prace konkursowe były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych uczestników: I - do 12-go roku życia, II - powyżej 12-go roku życia. Były także dwie kategorie merytoryczne, a więc plastyczna i literacka, ale wpłynęło do nas tylko 17 prac plastycznych, które zostały poddane ocenie niezależnej komisji konkursowej składającej się z bolesławieckich artystów plastyków. Wybrała ona prace spójne z tematem konkursu, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i właściwym doborem formy wypowiedzi artystycznej. Podczas gali wręczono przygotowane nagrody.


Dokonały tego Panie: Marzena Czułajewska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu, Laura Słocka-Przydróżna - Dyrektor ZSOiZ oraz Aneta Antczak - polonistka i pracownik Biblioteki Szkolnej ZSOiZ.

Następnie podsumowano 8 konkursów organizowanych w październiku w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2016. Dla wszystkich wyróżnionych uczniów Biblioteka Szkolna przygotowała ciekawe książki, zakładki, torby, czapki i długopisy.
Na zakończenie uroczystości Pan Paweł Domzalski w imieniu Organizatorów złożył życzenia kolejnych sukcesów w pracy zachęcając do dalszej owocnej współpracy z naszą szkołą. Następnie był czas na obejrzenie wystawy pokonkursowej, pamiątkowe zdjęcia i pyszny poczęstunek w sali bankietowej.

Relację z wydarzenia nadesłali do nas:
p. Sylwia Czernatowicz, p. Aneta Antczak i p. Paweł Domzalski
Dziękujemy!