8 grudnia 2016

Lekcja otwarta "Świat daleki od doskonałości?"

W Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu została zorganizowana, w ramach trwającego od 14 listopada Tygodnia Edukacji Globalnej, lekcja otwarta wiedzy o kulturze pt. "Świat daleki od doskonałości?"
Lekcja odbyła się 17 listopada 2016 roku w klasie 3 technikum ekonomicznego. Gościem na lekcji była p. Sylwia Czernatowicz - pracownik szkolnej biblioteki. Hasło tegorocznej edycji TEG brzmiało „#RazemDlaPokoju”, dlatego omówione zostały konflikty zbrojne na świecie, podane przykłady sytuacji kobiet i dzieci w konfliktach zbrojnych. Pan Paweł Domzalski przedstawił prezentację multimedialną na ten temat, następnie zostały przeprowadzone z młodzieżą warsztaty, na których uczniowie wypracowywali wspólnie informacje na temat przyczyn i skutków konfliktów zbrojnych.
Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji na temat tego, dlaczego współczesny świat nie jest doskonały. Młodzież zastanawiała się czy świat, w którym żyjemy, jest w stanie w przewidywalnym czasie uporać się z problemami, jakie go nurtują? Jakie są pokojowe metody rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych? Jaki wpływ na życie ludności cywilnej mogą mieć konflikty zbrojne, jakie mogą rodzić problemy dla dzieci, dorosłych. Jak konflikty mogą wpływać na rozwój krajów (czy gospodarka może się rozwijać? Czy możliwy jest dostęp do edukacji? Czy ludzie mogą zaspokajać wszystkie swoje potrzeby, zarówno te podstawowe dotyczące dostępu do żywności i wody, jak i dostępu do edukacji, podstawowych urządzeń technicznych itp.). Młodzież analizowała także teksty źródłowe pracując w czterech grupach. Wypracowane wnioski prezentowała na forum klasy.

W końcowej części zajęć próbowano zastanowić się jak zmienić i poprawić sytuację kobiet i dzieci dotkniętych przez konflikty zbrojne. Młodzież analizowała także, co sama może zrobić, by w choć niewielkim stopniu, zmienić świat na lepszy.

Relacja: 
p. Sylwia Czernatowicz, p. Aneta Antczak i Paweł Domzalski
Dziękujemy!