15 grudnia 2016

Tydzień języka polskiego

O działaniach zrealizowanych w ramach Tygodnia Języka Polskiego napisały nam panie z biblioteki gimnazjalnej w Kraśniku.
W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku odbyła się III edycja Tygodnia Języka Polskiego. W dniach 14-18 listopada młodzież szkolna bardzo licznie odwiedzała bibliotekę szkolną by zmierzyć się z różnymi zawiłościami języka polskiego, wykazując się dużą kreatywnością i wiedzą. Podsumowanie wszystkich części konkursu odbyło się 23 listopada. Z rąk dyrekcji szkoły zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców. Pierwszego dnia w poniedziałek 14 listopada odbył się konkurs językowy pt. „Z polszczyzną za pan brat, czyli poprawiamy błędy językowe”. Zadanie polegało na rozwiązaniu quizu językowego składającego się z 24 zadań. Uczniowie zmierzyli się z „językowymi pułapkami”. We wtorek 15 listopada miał miejsce konkurs krasomówczy „Mistrz słowa” Składał się on z dwóch etapów. Pierwszy polegał na przygotowaniu i wygłoszeniu tekstu na podany temat. Drugi etap to „łamańce językowe”, czyli poprawne odczytanie pod względem fonetycznym wylosowanych zdań.
Środa to kolejny dzień konkursowych zmagań. Odbył się wtedy konkurs językow pt. „Przysłowia mądrością narodu”. Zadanie polegało na rozwiązaniu krzyżówki. W czwartym dniu Tygodnia Języka Polskiego odbył się konkurs literacki „ Bajkoterapia dla najmłodszych”. Uczniowie mieli za zadanie zaprezentować swoje umiejętności literackie w formie bajki .Na ostatni dzień konkursowych zmagań. Uczestnicy przygotowali plakaty na temat „Najpiękniejsze cytaty literatury polskiej” przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych.

Podczas Tygodnia Języka Polskiego przeprowadzony był także konkurs plastyczny dla klas I „Słowo w obrazie” .W tym czasie odbył się też internetowy konkurs biblioteczny ” Naród żyje ,dopóki jego język żyje”. Organizatorzy postanowili przyznać także 5 nagród pocieszenia. Konkursom towarzyszyła wystawa najciekawszych książek językoznawczych. Prawdziwą atrakcję stanowiły książki współczesnych polskich językoznawców z autografem p. Jana Miodka.
 Relację nadesłały Panie
Dorota Anders-Duda i Anna Niewiadomska