25 stycznia 2017

Parnas Szkolny w Sandomierzu

Pani Marta Korzynek z biblioteki szkolnej Collegium Gostomianum w Sandomierzu dzieli się dziś z nami krótką relacją na temat wykorzystywania talentów uczniów do promocji biblioteki.
Od 2003 roku, cztery razy do roku w naszej szkole, odbywa się Parnas Szkolny, na którym swoją twórczość prezentują uczniowie i absolwenci Collegium Gostomianum. Są to miłośnicy sztuki w szerokim tego słowa znaczeniu, którzy „dotknięci palcem Muzy”, prezentują swoje talenty literackie, muzyczne, wokalne czy plastyczne. W tym roku zrodził się pomysł, aby prace plastyczne uczestników kolejnych edycji Parnasu, zaprezentować na wystawie w Czytelni Szkolnej.
 

 
 
 
Dziękujemy!