26 stycznia 2017

Konkurs "Sleeveface - ubieramy się w książkę"

Do grona szkół współpracujących z nami dołączyło w styczniu Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Na początek relacja dotycząca konkursu wykorzystującego sleeveface, którą nadesłała do nas p. Monika Płonka.
„Sleeveface – ubieramy się w książkę” to nazwa Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego zorganizowanego przez bibliotekę Gimnazjum nr 4, którego rozstrzygnięcie odbyło się 16 grudnia 2016 r., w obecności Naczelnik Wydziału Edukacji – Pani Jolanty Maćkowiak, Dyrektora Andrzeja Knopińskiego oraz zaproszonych gości. Zadaniem uczestników było wykonanie fotografii metodą sleeveface, której elementem jest okładka książki, czasopisma lub płyty wkomponowana w taki sposób, że widoczna jest część twarzy, ciała, bądź cała sylwetka. Każda praca charakteryzowała się taką pomysłowością, oryginalnością, nakładem pracy i cierpliwością autora, że komisja konkursowa nie była w stanie jednoznacznie wyłonić zwycięzców. Dlatego też organizatorzy zadecydowali, że zwycięzcami zostaną wszyscy uczestnicy i każdy z nich otrzyma nagrodę.Oto prezentacja filmowa tego przedsięwzięcia:
 
Upominkami w konkursie były kubki z grafiką zawierającą, między innymi, konkursową fotografię danego uczestnika podpisaną jego imieniem, którą opracował p. Leszek Moskwa.
W konkursie udział wzięło 35 uczestników w przedziale wiekowym od II klasy szkoły podstawowej do III gimnazjalnej, z 10 szkół. Po rozdaniu nagród każdy miał możliwość wykonania artystycznej okładki książki. Pozycje te znalazły swoje honorowe miejsce w bibliotece Gimnazjum nr 4, a część z nich stała się nawet świątecznymi prezentami.
Konkurs jest elementem dużego projektu czytelniczego pn. „Gim4book” realizowanego w tym roku szkolnym przez bibliotekę Gimnazjum nr 4. Oprócz tegoż konkursu działania projektowe obejmują również: wywiady czytelnicze z przedstawicielami różnych grup zawodowych i społecznych, spotkania autorskie, międzypokoleniowe dzielenie się propozycjami czytelniczymi, prace plastyczne pt. „Książka w moim otoczeniu”, wykonywanie artystycznych okładek książek oraz wieczór poetycki.
Organizatorzy konkursu: p. Leszek Moskwa i p. Monika Płonka.
 
 
Dziękujemy!