27 marca 2017

Wystawa "Mieszkamy nad Wisłą"

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły w naszym życiu, ogłosił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Włączając się w ogólnopolskie obchody Roku Rzeki Wisły, Gimnazjum nr 21 im. Tony'ego Halika w Toruniu zorganizowało wystawę "Mieszkamy nad Wisłą", która jest elementem całorocznego interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego pod hasłem „Warto żyć nad Wisłą”. 
Z okazji tego wydarzenia uczniom zaproponowano różne formy pracy dydaktyczno-wychowawczej uzupełniające ich wiedzę o królowej polskich rzek – Wiśle. Biblioteka szkolna zorganizowała w holu szkoły wystawę "Mieszkamy nad Wisłą". Uczniowie, rodzice i nauczyciele od połowy marca do połowy kwietnia mają możliwość zwiedzania jej. Dodatkowo w oparciu o wystawę i zamieszczone na niej materiały nauczyciele bibliotekarze organizują zajęcia z klasami, a uczniowie wypełniają przygotowane karty pracy.

Cele wystawy:
• włączenie się w ogólnopolskie obchody i propagowanie idei Roku Rzeki Wisły, wykorzystanie wystawy jako elementu interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego „Warto żyć nad Wisłą”, przedstawienie informacji z różnych źródeł o Wiśle – królowej polskich rzek, zaprezentowanie książek, artykułów z czasopism, zbiorów kartograficznych i innych dokumentów ze zbiorów naszej biblioteki i zbiorów prywatnych nauczycieli, przedstawienie potencjału przyrodniczego, ekologicznego, ekonomicznego i kulturowego Wisły, ukazanie Wisły w literaturze, czasopismach, malarstwie, rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach wiedzy, wzbogacanie i uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego, głównie interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego oraz szkolnego Dnia Projektów, propagowanie zasad kulturalnego zachowania się, promocja działań szkolnej biblioteki.
Na wystawie znalazły się następujące materiały: logo Fundacji Roku Rzeki Wisły, książki: Nad Wisłą, Wiersze o Toruniu, Kujawy i Pomorze, 500 zagadek o Toruniu i Ziemi Chełmińskiej, Najpiękniejsze zabytki Polski, Wisłą do Gdańska, legendy toruńskie, albumy przedstawiające miasta nad Wisłą (Toruń, Płock, Kazimierz, Warszawa, Kraków), artykuły z czasopism: Geografia w Szkole, Parki Narodowe, Przyroda Polska, inne materiały: płyty CD, kontury Polski z wyobrażeniem przebiegu Wisły przez Polskę na podstawie szkiców uczniów, nuty z piosenkami o Wiśle, fotografie, kserokopie krajobrazów Wisły i mostów na Wiśle, fizyczna mapa Polski z zaznaczonymi największymi miastami, przez które przepływa Wisła, z zaznaczeniem źródła, ujścia i innych ważnych punktów, materiały z Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej, informacje ze stron internetowych: https://pl.wikipedia.org/wiki/, http://www.rokwisly.pl/.

W ramach projektu uczniowie, oprócz zwiedzania wystawy, wezmą udział m. in. w konkursie plastycznym, konkursie wiedzy dotyczącym znajomości walorów turystycznych, gospodarczych i przyrodniczych rzeki Wisły, w wycieczce przyrodniczej do rezerwatu leśnego „Kępa Bazarowa” w celu poznania fauny i flory terenów wzdłuż Wisły, wykonają badanie fizyko-chemiczne jakości rzeki Wisły, pobierając próbki z trzech miejsc w Toruniu oraz wezmą udział w konkursie fotograficznym. Koordynatorem tych działań jest nauczyciel biologii - p. Łukasz Panfil.
Więcej informacji o Roku Rzeki Wisły na stronie  http://www.rokwisly.pl/
Relacja: p. Izabela Kamińska-Smolarek i p. Anna Wiśniewska