24 kwietnia 2017

Oni się znają na Mickiewiczu!

Jak zachęcić uczniów do poszerzenia wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza? Wystarczy zaprosić uczniów z całego miasta do reprezentowania swoich szkół w konkursach miejskich! Taki pomysł narodził się w głowach polonistek i nauczycielek biblioteki Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile. Jaki był efekt?
22 marca 2017 roku 21. uczniów z klas piątych i 16. uczniów z klas szóstych przystąpiło do konkursów objętych patronatem Prezydenta Miasta Piły Pana Piotra Głowskiego. Uczniowie klas piątych musieli napisać opowiadanie, zaś uczniowie klas szóstych dostali do rozwiązania test dotyczący faktów z życia wieszcza.
Uroczyste podsumowanie konkursów odbyło się 6 kwietnia 2017 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza.W Miejskim Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poety "Legenda wieszcza Adama" zostały przyznane wyróżnienia. Otrzymali je: Jakub Szulc, Julia Glazik i Martyna Majda.
Osoby te zostały obdarowane za trud, jaki włożyły w poznanie zagadnień związanych z życiem i twórczością Mickiewicza. Konkurs zorganizowały: Maja Cieślak-Strzelec i Katarzyna Zabłocka.
W Miejskim Konkursie dla Młodych Pisarzy „Adamowe bajanie”:
I miejsce zdobyła – Oliwia Bereda
II miejsce otrzymał - Kajetan Wojnicki
III miejsce zdobyła – Jagoda Murat
Nagrody ufundował i wręczył Prezydent Miasta Piły – Pan Piotr Głowski.
Konkurs zorganizowały: Grażyna Włodarczyk i Alicja Wilińska.
Podziękowania otrzymali nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.
My również gratulujemy i dziękujemy za relację pani Mai Cieślak - Strzelec