19 kwietnia 2017

Wybory Książek w Michałowie

Zainicjowane przez redakcję "Biblioteki w Szkole" wybory książek nadal są wykorzystywane np. podczas realizowania działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach działań promujących czytelnictwo 29 marca 2017 r. w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie odbyły się Wybory Książek! Poprzedzone one zostały lekcjami bibliotecznymi w klasach na temat znaczenia czytania w życiu człowieka oraz ważności trafnego doboru literatury do czytania. Każdy uczeń i nauczyciel naszej szkoły mógł wskazać dowolną książkę o interesującej go tematyce lub potrzebnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Dzięki życzliwości i pomocy nauczycieli języka polskiego uczących w poszczególnych klasach oraz wychowawców klas w głosowaniu wzięło udział 393 uczniów czyli aż ponad 90% wszystkich uczących się w naszej szkole. Uczniowie oddawali swoje głosy w czasie lekcji języka polskiego lub godzin z wychowawcą. Dzięki pomocy członków Samorządu Uczniowskiego wszystkie głosy zostały policzone, a tytuły spisane. Proponowane przez głosujących tytuły zostaną (w miarę możliwości) zakupione z dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.Relacja: p. Anna Kazberuk
Dziękujemy!