24 maja 2017

Dzień Europy w ZST

Dzień Europy okazał się świetnym pretekstem do przeprowadzenia ciekawych zajęć w bibliotece szkolnej. Donosi nam o tym pani Halina Chowałko.
9 maja uczniowie Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyli w lekcjach europejskich pt. „Europa - ojczyzna naszych ojczyzn” zorganizowanych w bibliotece szkolnej.
Celem spotkań z uczniami było poszerzenie wiedzy na temat Europy i zachodzących w niej procesów, poznanie jej symboli, waluty, a także cech charakterystycznych dla poszczególnych krajów.
Lekcje realizowane były w formie wykładu/ prezentacji z elementami zabaw dydaktycznych o tematyce europejskiej, rozwiązywaniu quizów, krzyżówek panoramicznych, układanek sylabowych, układaniu puzzli tematycznych, dopasowywaniu obrazków do wybranego kraju pomagających utrwalić nowo nabytą wiedzę. Uczniowie biorący aktywny udział w lekcjach otrzymali drobne słodkie nagrody.
Zajęcia stały się doskonałą okazją do przybliżenia uczniom zbiorów bibliotecznych dotyczących naszego kontynentu.
Organizatorem i pomysłodawcą imprezy była pani Halina Chowałko – nauczyciel bibliotekarz w ZST.